شمارش‌گر

جهان: آزارگری دراین زمان

کشته‌شدگان از اول ژانویه 2024
24 روزنامه‌نگار
0 همکار رسانه
24
Détenus à ce jour
547 روزنامه‌نگار
28 همکار رسانه
575

جزئیات آزارگری در هر سال

در سال 2024 کشته شدند
24 روزنامه نگاران کشته شدند
0 همکار رسانه کشته شده‎
آمار سالانه
Détenus au 1er janvier 2024
482 journalistes détenus
23 collaborateurs des médias détenus
آمار سالانه

مجموع قربانیان آزارگری

تنها روزنامه‌نگارانی فهرست می‌شوند که گزارش‌گران بدون مرز توانسته است علت مرگ یا بازداشت آنها را با انجام کار روزنامه‌نگاری‌ تایید کند. این فهرست شامل روزنامه‌نگارانی نیست که بی‌ ارتباط به کار خود کشته یا زندانی شده‌اند یا ارتباط مرگ و بازداشت آنها با کارشان هنوز تایید نشده است.
Année
à